Arkiv
Nettsider
Her kan du blant annet sende inn selvangivelse, merverdiavgiftsoppgaver, statistikkoppgaver, melde flytting, søke om bostøtte og motta årsoppgaver fra Husbanken og Lånekassen.
Bedriftsinformasjon på Internett - en fyldig og oversiktlig portal og offentlig informasjonstjeneste. Etablerere og bedrifter finner her all relevant informasjon i forhold til det offentlige. I tillegg: Forretningsdokumenter, guider, spørsmål/svar, pekere m.m. En begrenset engelsk-versjon finnes også.
Informasjon om statskirken, bispedømmene, menigheter rundt omkring i landet, liturgi, kirkelige handlinger, statistikk, adresser etc.
Se og lær mer om kongefamilen vår, slottet og monarkiet mer generelt. Hva står f.eks. på kongefamiliens offisielle program? Noe av det finner du her, foruten at du kan bli med på en virtuell omvisning i og framfor slottet (ved hjelp av 360 graders video).
Norges database over offentlige innkjøpskunnsgjøringer.
Statsforetaket skal lede an i en miljøvennlig energiomlegging i Norge.
Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven.
Forutsetningen for selskapets oppdrag er knyttet til sentrale momenter i norsk historie og den svensk-norske felleshistorien.
Minside er et offentlig servicekontor på Internett, en felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige. Her får du også oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre.
Inngangsside og veiviser til offentlige kontor og offentlig informasjon. Her finner du en hierarkisk, tematisk og geografisk inndeling av tjenester og informasjon, med formål om enkelt å kunne finne frem til den offentlige virksomhet som har ansvaret for den tjenesten du søker. Siden finnes også på nynorsk.
Siden fungerer som veiviser til regelverk for virksomheter og gir bransjevis informasjon om de krav det offentlige stiller til din virksomhet.
Regjeringsadvokaten er et offentlig advokatkontor administrativt underlagt Statsministerens kontor. Embetets klienter er offentlige organer.
Siden inneholder informasjon om rettigheter som brukerne har overfor det offentlige på områder som trygdeytelser, sosialhjelp, barnebidrag og dagpenger.
Stortingets kontrollorgan som har en uavhengig stilling i forhold til forvaltningen.
Stortingets ombudsmann undersøker klager mot offentlig forvaltning. Her er fyldig info om hvordan du går fram.
Pensjonsordningen for tilsatte i stat, skoleverk, forskningssektor og en rekke andre virksomheter.
Her finner en blant annet mye interessant stoff om Stortinget og forfatningen. Dessuten Stortingets arbeidsplan, innstillinger og en database som inneholder spørsmål og interpellasjoner fra tidligere spørretimer. Egen søkemotor.
Et frittstående domstollignende forvaltningsorgan som behandler klager på UDIs vedtak om asyl.