Arkiv
Nettsider
Ressurs for filosofi-interesserte. Nettstedet inneholder hele boken "Filosofi: en innføring".
Nettmagasin for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.
Alternativt magasin med fokus på åndelige temaer. Magasinet tar for seg nye tanker og strømninger, og er ikke bundet av noen religioner eller retninger.
Personligutvikling.no har som visjon å bli norges fremste ressurs på nettet om personlig utvikling. Nettstedet skal informere, veilede og inspirere mennesker uansett livssituasjon.