Arkiv
Nettsider
Temasider, svartjeneste og diskjusjonsforum om blant annet helse, medisin, trygderettigheter, seksualitet, barn og graviditet.
Din vei til førstehjelp.
Ditt beste møtested på internett!
Her finner du gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap for norsk helsepersonell.
Helsenett inneholder over 13.000 oppdaterte artikler om ulike sykdommer og symptomer skrevet av norske leger, tannleger og sykepleiere. Gratis svartjeneste.
Artikler om helse basert på intervjuer fra norske leger, psykologer og ernæringseksperter. Helserådene er sortert etter tema som graviditet, førstehjelp, kvinnesykdommer, samliv, kosthold og kreft.
Informasjonsportal med pekere til alt innen helse, som sykehus, leger, jordmødre, bedriftshelsetjeneste, kiropraktorer m.m.
Kiropraktorakutten er en rullerende vaktordning for pasienter som trenger hjelp i Oslo/Akershus området. Vi har åpent hele året inkludert røde helligdager. Uansett hvilken kiropraktor du går til vanlig, eller om dette er første gang, er du velkommmen til vår kiropraktorakutt.
Nettside for pasienter og helsepersonell, med oversikt over kommunale legevakter og legekontorer, fagstoff for leger, og veiviser til helseinformasjon på nettet for helsepersonell og pasienter. Har kontaktinformasjon for alle landets kommunale legevakter.
Lommelegen.no er Norges største informasjonssted om helse på Internett. Her finner du tusenvis av artikler og spørsmål/svar om helserelaterte saker, skrevet på alminnelig og lett forståelig norsk. Alle artikler er enten skrevet av leger eller kvalitetssikret av leger.
Portal for helse, medisin, sykdommer, kosthold, legemidler m.m. Det finnes i dag uendelig mye informasjon om helse og medisin på internett. Medisin.no er en portal som vil gjøre det lettere for deg å finne frem i all denne informasjonen.
Helsenettsted som tar utgangspunkt i legenes oppslagsverk Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL). Her kan du selv følge med på den medisinske utviklingen og skaffe deg oppdatert informasjon om sykdommer, livsstil og helse.